Lektionsutbud Stålebring Golf Academy 2020

Enskilda lektioner är ett utmärkt sätt att utveckla ditt spel. Lektioner med inriktning på det långa spelet hålls i ett välutrustat lektionsrum. Lektionsrummet är utrustat med stora speglar och en rad olika träningshjälpmedel såsom TrackMan 4, sensorplate och videoanalysprogramet Swingcatalyst.

Lektioner för närspel och spelstrategi förläggs på träningsområden eller ute på stora banan. Oavsett målsättning eller hcp är det huvudsakliga arbetsättet hos SGA att via längre samarbeten mellan elev och instruktör utveckla spelet.

Lektionspaketen GRUND, BAS och FÖRDJUPNING är sammansatta för att passa alla typer av golfare


Privatlektioner

40 minuter  (1 pers) 600 :-

50 minuter (1 pers)  700:- 

50 minuter (2 pers) 850:-

60 minuter (2 pers) 950:- 

9 hål spellektion med utvärdering (1-2 pers) 1800:-

TrackMan Combine Test 425:-


Lektionspaket

GRUND - 4 lektioner a 40 minuter 2100:-

GRUND - (2 pers)  4 lektioner a 50 minuter 2975:-

BAS - 3 lektioner a 40 minuter samt 2 lektioner a 60 minuter med videoanalys i Swingcatalyst 2850:-

BAS - (2 pers) 3 lektioner a 50 minuter samt 2 lektioner a 60 minuter med videoanalys i Swingcatalyst 4200 :-

FÖRDJUPNING - 2 lektioner a 60 minuter med videoanalys i Swingcatalyst , 8 lektioner a 40 minuter, 9 håls spellektion med utvärdering samt fria rangebollar under hela 2019  8000:-


 

Alla lektioner är personliga och kan ej överlåtas. Avbokning ska ske senast 24 timmar innan om detta inte sker debiteras hela kostnaden. Giltighetstiden är 2020.

TrackMan används vid all instruktion för högsta kvalité!

 

Boka din lektion nu!

Anmälningsformulär