Vad krävs för att börja spela golf?

För att börja spela golf på en auktoriserad golfbana och räkna ett så kallat handicap krävs två saker. Du ska ha genomgått en nybörjarkurs som leder till ett grönt kort. Den nybörjarkursen hålls på de flesta större golfklubbar i Sverige och ska alltid ledas av en instruktör som genomgått tränarutbildningen.

Det andra kravet för att kunna spela golf på en av Sveriges ca 500 golfbanor är att du är aktiv medlem i en golfklubb. Är du medlem i en golfklubb får du oftast spela fritt på just den klubben men även spela mot en erlagd avgift på andra golfklubbar i Sverige. Är du inte aktiv medlem får du inte spela golf på någon golfbana. När du väljer att spela på någon annan golfklubb utöver den golfklubb du  är medlem på betalar man en avgift som kallas för greenfee. Greenfeeavgiften är oftast runt 300 kronor för en senior.

När dessa två krav är uppfyllda har du kommit riktigt långt med din golf. Nu kan du spela hur mycket du vill och när du vill och börja räkna handicap som är ett mått på hur duktig du är. Givetvis tävlar man bara med sig själv.

Det som är viktigt att tillägga är begreppet officiellt handicap. När du har gått klart nybörjarkursen och blivit medlem så har du inte officiellt handicap, då har du handicap 54. Ditt mål är då att få officiellt handicap som är precis 36.0.

Då är det givetvis viktigt att förklara varför officiellt är så eftersträvansvärt. Det är nämligen så att om man inte har officiellt handicap får man inte spela på andra banor än där man är medlem. Det begränsar dig naturligtvis. Du får heller inte spela själv eller tillsammans med personer som har över 36.0 i handicap ( dvs ej officiellt handicap).

Man kan likna officiellt handicap med ett slags körkort inom golf. När man når officiellt handicap så får man spela på andra banor och spela med vilka man vill. Att nå 36.0 i handicap är inte svårt. Skulle det vara svårt skulle det inte finnas över 500 000 registrerade golfare i Sverige.

Att nå officiellt handicap kräver att du blivit introducerad till begreppet handicap samt hur du ska föra ett scorekort. Det ingår naturligtvis i alla nybörjarkurser på Öjestrand GC.

Din resa från helt nybörjare till ett officiellt handicap är något alldelles särskilt. Allt annat än tråkigt och svårt. Vi på Öjestrand GC och Stålebring Golf Academy väntar på att du ska kontakta oss för att börja spela golf.